Pirkimo ir pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi internetine svetaine www.top7.lt (toliau – „Top7.lt“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Top7.lt siūlomas prekes.

1.2. Top7.lt yra mažmeninės prekybvietė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. E-parduotuvėje Top7.lt prekybą organizuoja MB "Šiaurės Komercija", Įm. k.: 306285089, (toliau – „Tarpininkas“), veikdama kaip Top7.lt prekybą savo prekėmis vykdančių pardavėjų (toliau – “Pardavėjas”) tarpininkas.

1.4. E-parduotuvėje Top7.lt parduodamos tik Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės. Informacija apie Pardavėją yra pateikiama sąskaitose, kurios pateikiamos pristačius prekes.

1.5. Pirkėju šiose Taisyklėse yra asmuo, perkantis e-parduotuvėje Top7.lt (toliau – „Pirkėjas“). Pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia  prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Tarpininkas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Pirkėjas savo lėšomis privalo grąžinti prekes.

1.7. Tarpininkas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant e-parduotuvėje Prekės1 taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Tarpininkas neprisiima rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Tarpininkas informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip tarpininkas yra įgaliotas e-parduotuvėje Top7.lt organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą.

2. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

2.1. Pardavėjų skelbiamos prekių kainos ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Jeigu Pardavėjas nėra registruotas Lietuvos Respublikos PVM mokesčio mokėtojų registre, jo skelbiamų prekių kainose PVM nėra išskiriamas. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu.

2.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis elektronine bankininkyste. Visiems Vartotojų Top7.lt platformoje atlikti, bei kreditinių/debetinių kortelių ir susijusios informacijos saugojimui yra naudojama trečiosios šalies mokėjimų sistema Makecommerce.lt. Makecommerce.lt sistemos valdytojas ir tiekėjas yra Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475. Mokėjimo paslaugų teikėjas veikia pagal Lietuvoje išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenziją (Nr. 1). Top7.lt neatsako už trečiosios šalies – mokėjimo ir susijusių paslaugų teikėjo veiksmus ir/ar neveikimą. Vartotojai prisiima visą atsakomybę už su kredito/debeto kortelėmis susijusios informacijos perdavimą mokėjimo paslaugų teikėjui. Naudodamiesi Top7.lt platformoje veikiančia mokėjimų sistema Makecommerce, Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

2.3. Už įsigytas prekes PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui pateikia Pardavėjas.

3. Prekių patvirtinimas, komplektavimas ir pristatymas

3.1. Po Pirkėjo atlikto išankstinio apmokėjimo už prekes, Tarpininkas galutinai patvirtina Prekės1 Pirkėjo pirkinių krepšelyje užsakytų prekių pristatymo Pirkėjui vykdymą, tik gavęs patvirtinimus iš visų Pirkėjo pirkinių krepšelyje esančių prekių Pardavėjų.

3.2. Tarpininkas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau neteikia dėl to garantijų. Jei įvykus užsakymui bent vienos iš pirkinių krepšelyje užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio Pardavėjas negali pateikti, Tarpininkas pakartotinai kreipiasi į Pirkėją su informacija dėl prekės nebuvimo.

3.3. E-parduotuvėje Top7.lt įsigytos prekės pristatomos Pirkėjui kiekvieno pardavėjo atskirai, t.y. vieno krepšelio prekes pirkėjas gali gauti skirtingu metu, bet per bendrai nurodytą terminą.

3.4. Prekių pristatymo mokestis yra įskaičiuotas į prekių kainą.

3.5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Top7.lt sistemoje Pirkėjo nurodytu adresu.

3.6. Tuo atveju, kai Pirkėjo Top7.lt sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjo siuntėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui.

3.7. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad po prekių pristatymo Tarpininkas su kiekvienos Pirkėjo pirktos prekės Pardavėju sudarys susitarimus dėl tarpusavio įsiskolinimų įskaitymo, kurių pagrindu Pirkėjo už įsigytas prekes Tarpininkui sumokėti išankstiniai mokėjimai be papildomų pinigų pervedimų bus įskaityti į Pardavėjų sąskaitas.

4. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas

4.1. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Grąžinant Top7.lt įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo formą.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per Pardavėjo numatytą terminą.

4.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

4.5. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie norimas grąžinti prekes.

5. Apsikeitimas informacija

5.1. Tarpininkas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo pirkimo metu pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

5.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. pašto adresu labas.top7@gmail.com

6. Slapukų naudojimas

6.1. Norėdamas Pirkėjui ar prekyvietės lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, Tarpininkas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį internetinės prekyvietės lankytoją, nustatyti internetinės prekyvietės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti internetinėje prekyvietėje esančias klaidas.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.